Kapat !
GÖKNAS MÜHENDİSLİK VE DOĞALGAZ KURUMSAL WEB SİTESİ
Hizmetlerimiz
Duyurular
Doğalgaz
Nasıl Abone Olunur?
Bu içerik 13 Temmuz 2012 tarihinde, saat 13:32 sularında, Doğalgaz adlı kategoriye eklenmiştir.
Ayrıca bu içerik tam 1.712 Kez okunmuş.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.


siirt-dogalgaz-nasil-abone-olunurSokağınızdan doğalgaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, bağlı bulunduğunuz SİBADAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama ve Müşteriler Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

Binanızda doğalgaz servis kutu yoksa SİBADAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veyaSİBADAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

 

Sokağınızda doğalgaz hattı yoksa;
SİBADAŞ Pazarlama ve Müşteriler Şeflikleri ile 444 ** ** nolu SİBADAŞ Çağrı Merkezi arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; abonelik işlemi ile birlikte doğalgaz kullanım sözleşmenizi de,sözleşme için gerekli evrakları yanınızda getirmeniz halinde yapabilirsiniz.

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

1. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),

2. Binanıza ait tesisat numarası

gerekir.

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

Vergi levhası, ticari sicil no,

Ticari müşterinin şirket olması halinde ;

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi,
Şirket kaşesi, imza sirküleri

gerekir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;

1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda;
 a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

  • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
  • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise  kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

 

 b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek  için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

 c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için  kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

 d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8′den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),

5. Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi

gerekir.

Abone Bağlantı Bedeli 
Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilememek üzere tahsil edilir.


--------------------------------------------------------------------------
VİESMAN BAYMAK BOSCH DEMİR DÖKÜM VECA BUDERUS FERROLİ İMMERGAS VAİLLANT ARİSTON

Düzenleme : Web Sahnesi
Bu siteyi kişi ziyaret etti